راهپیمایی اربعین حسینی، نماد وحدت و اتحاد مسلمانان است

استاندار سمنان راهپیمایی اربعین حسینی، نماد وحدت و اتحاد مسلمانان است. استاندار سمنان با تاکید بر اینکه راهپیمایی اربعین حسینی نماد وحدت و اتحاد مسلمانان است گفت: اربعین و راهپیمایی آن فرهنگ وحدت عاشقان اهل بیت و فرهنگ زنده نگاه داشتن ایثار و شهادت است و باید از این فرصت و ظرفیت برای تقویت شعائر […]

ادامه مطلب