روایت خادم ساوه ای از خدمات رسانی به زائران اربعین

نامنی هامصمم ترمان می کند ... روایت خادم ساوه ای که معتقد است وجود برخی ناامنی در عراق خللی در کار و نیات شان ایجاد نمی کند و در عرصه خدمات رسانی مصمم‌ترشان می کند به نوبه خود جالب و شنیدنی است در مسیر پیاده روی اربعین با موکب‌‌‌‌‌‌دارانی مواجه می‌شویم که با جان و [...]ادامه مطلب