اینفوگرافیک توصیه های ستاد راهنمای زائر در مورد مدارک شناسایی موبایل و پول

در این اینفوگرافیک  می توانید  در 3 بخش توصیه های ستاد راهنمای زائر در مورد دارک شناسایی موبایل و پول مشاهده نمایید. طراحی : موکب رسانه ای فجر لینک دانلود فایل با کیفیت  

ادامه مطلب