پای حرف پزشکی که تاول پای زائران را درمان می کند!

  وابسته به نهادهای دولتی نیستیم با عشق تاول پای زوار سالار شهیدان را درمان می کنیم! به گزارش خبرنگار موکب رسانه ای فجر از سمنان, جدای از ایستگاه صلواتی و صف های متعدد نذورات درمسیر پیاده روی اربعین یکی از صفوف پر ازدحام که اقشار مختلف به آن مراجعه می کنند, صف درمان تاول پای […]

ادامه مطلب